At vores dyr er glade, sunde og trives er enhver dyreejers drøm! Nero løber

Når vi er sammen med vores dyr, kan der imidlertid dukke spørgsmål
op, som vi har svært ved at finde svar på. Det kan være en bestemt
adfærd, dyrene pludselig begynder på, det kan være, dyrene er
uforklarligt syge eller det kan være, du som ejer kan mærke noget
er anderledes, end det plejer at være.

Som dyrekinesiolog kan jeg hjælpe med forståelsen af adfærd, trivsel, sygdom og problemer i og omkring stalden/hjemmet. Ved problemer med huld, pels og trivsel kan jeg hjælpe med vurdering af foderemner
og mangler i fodringen.

Du kan også vælge at få mig på besøg uden, at dyrene har et specifikt problem, men blot fordi du ønsker, at dine dyr skal være i optimal balance og dermed have de bedste betingelser for god trivsel, præstation eller blot en god dagligdag.
 


Jeg er uddannet dyrekinesiolog fra Dyreuniversitetet©. Som dyrekinesiolog arbejder jeg med helheden i og omkring dyrene og det er vigtigt for mig at søge årsagen til problematikken og ikke blot symptombehandle. Jeg er ikke dyrlæge og anbefaler altid, du får dine dyr tilset af en dyrlæge, hvis du mistænker sygdom. Jeg diagnosticerer ikke, men arbejder udelukkende ud fra de ubalancer, jeg finder i en såkaldt kinesiologisk test.
 
Det vil altid være vores opgave som dyreejer at sikre de bedst mulige forhold for dyrene i de muligheder, vi har. Jeg kan hjælpe med at vurdere hvilke elementer, der er væsentlige for dyrenes aktuelle situation, så det derigennem bliver lettere at opnå en god balance og dermed have glade, sunde dyr, der trives.