Dyrekinesiologi

TusPrincipperne fra kinesiologi på mennesker er overført til dyrene og som dyrekinesiolog ser jeg på helheden i og omkring dyrene. En kinesiologisk test er ikke i sig selv helbredende, men afbalanceringen igangsætter en helende proces i dyrets krop

Vi kender til akupunktur og zoneterapi til mennesker og det er mange af de samme punkter, jeg benytter på dyrene. Disse punkter kan være punkter på meridianer
(de energibaner der løber i kroppen, som også bruges ved akupunktur) eller f.eks. punkter, der specifikt er forbundet til et organ. Både på mennesker og dyr kan der være ubalancer i punkterne og det er ud fra de ubalancer, jeg arbejder.

Jeg kommunikerer med dyrene via telepati. Man kan sige, jeg fornemmer dyrene
og får nogle informationer om, om der er noget, de gerne vil meddele os. Måske
har du som ejer/den der tager dig af dyrene noget, du gerne vil prøve at få svar på eller noget, du gerne vil fortælle dyrene. Jeg kan være en slags kommunikationsbro dyr og menneske i mellem.

Vi ser på omgivelserne i stalden/hjemmet og vurderer, om noget har brug for at blive ændret indenfor de muligheder, I har.

Ud fra dyrenes foder laver jeg en kinesiologisk test, dvs. om dyrene kan tåle/udnytte deres foder, om de har brug for et supplement eller om foderet evt. bør skiftes ud. Jeg tester herefter for, om dyrene har brug for yderligere hjælp til at få de fundne ubalancer tilbage i balance.

Et besøg hos et enkelt dyr tager ca. 1-1½ time og i en besætning ca. 3 timer. Inden jeg kommer til Jer, må du meget gerne forberede dig ved at skrive eventuelle spørgsmål til/om dyrene ned, så du har overvejet, hvad der er vigtigt for dyrene og for dig, at vi tager fat på.

Ved akut sygdom skal du altid kontakte din dyrlæge.

 

Tremendo 2