Kinesiologi

Kinesiologi blev oprindeligt udviklet til mennesker og nedenstående er derfor med udgangspunkt i mennesket. Under fanebladet "Hvad gør jeg som dyrekinesiolog" beskrives, hvordan teknikerne bruges på dyr.

Ordet kinesiologi stammer fra græsk og betyder "læren om bevægelse". Det er en behandlingsform, der er sammensat af Vestens viden om anatomi, fysiologi og kemi og af Østens viden om kroppens energibaner og livsenergi.

Kinesiologi er en behandlingsform, der er blevet brugt på mennesker, siden en amerikansk kiropraktor, George Goodheart, i 1960'erne opdagede og udarbejdede metoderne. Han vidste, at muskler, organer og hjernen er forbundet via nerver og koblede denne viden sammen med østens viden om bl.a. meridianerne (energibanerne der løber i kroppen) og akupunkturpunkter og udviklede derudfra de første kinesiologi-metoder, hvor han brugte test på muskler til at kommunikere med kroppen. Disse metoder er i stadig udvikling, hvilket betyder, at der i dag findes flere forskellige grene indenfor kinesiologien.

I kinesiologi ser man mennesket som en helhed bestående af krop (det fysiske), tanker (det mentale) og følelser (det emotionelle) og teorien er, at flyder energien frit, er man i balance. Er energien blokeret et eller flere steder, kaldes det en ubalance. Ubalancer kan opstå f.eks. pga. mental belastning, forkerte fødevarer, stress og påvirkninger udefra. Kiropraktorerne fandt ud af, at der er en sammenhæng i mellem musklernes reaktioner og eventuelle fysiske/mentale/emotionelle ubalancer. De kunne dermed kommunikere med kroppen via test på musklerne og finde frem til, hvor i systemet ubalancen var lokaliseret.

Kroppen husker alt, hvad vi oplever og med kinesiologien kan vi f.eks. få svar på dybereliggende emner, som vores sind umiddelbart ikke er optaget af, eller som vi har lagt låg på, men som vores krop påvirkes af. Emnerne ligger lagret i vores krop og vores krop kan hjælpe os til at finde det frem, det er nødvendigt at bearbejde for at komme videre i vores forløb.

I en kinesiologisk test gennemgås kroppen og eventuelle ubalancer noteres. Efterfølgende findes via en såkaldt afbalancering frem til en behandling, hvormed de fundne ubalancer kommer tilbage i balance. Derved hjælpes kroppen til at kunne fungere bedst muligt og være sin egen helbreder. Et system i balance er den bedste forudsætning for at være sund, glad og trives.